EKOSERW BIS

System fotowoltaiczny do podgrzewania wody
Urządzenie wykorzystuje panele fotowoltaiczne do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego. Uzyskana w ten sposób energia, poprzez sterownik jest kierowana do grzałek podgrzewających wodę. Nadmiar energii wykorzystuje się do zasilania innych urządzeń elektrycznych, w przeciwieństwie do kolektorów solarnych. Przedstawione rozwiązanie gwarantuje 100% wykorzystanie produkowanej energii słonecznej. Prosta instalacja (brak: orurowania, złączek, płynów, przeciekającej instalacji itp.) zapewnia wysoką jakość działania przez długi okres czasu. scrollTop
scrollBottom