EKOSERW BIS

Fotowoltaika
Instalacje fotowoltaiczne, to instalacje, które zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną. Aby uzyskać najlepsze efekty trzeba przeanalizować sposób montażu jak i dobór odpowiednich elementów. Z uwagi na różnorodność instalacji, konieczne jest indywidualne podejście do każdego projektu, czyli dobranie odpowiednich modułów solarnych, ich ilości i ułożenie w miejscu największego nasłonecznienia.

Obecnie wyróżnić możemy dwa rodzaje instalacji fotowoltaicznych:

  • Instalacja ON GIRD, czyli instalacja podpięta bezpośrednio do sieci energetycznej. Instalacja ta zamienia energię słoneczną na energie elektryczną i przesyła ją bezpośrednio do sieci energetycznej. Istotną rzeczą jest zastosowanie produktów wysokiej jakości, aby instalacje fotowoltaiczne były bezpieczne i mogły osiągnąć jak najlepszą wydajność.
  • Instalacja OFF GIRD (wyspowa) to instalacja, która działa niezależnie od sieci publicznej. Energia elektryczna, wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest gromadzona w akumulatorach, a z nich jest bezpośrednio dostarczana do urządzeń elektrycznych. Instalacje takie są idealnym rozwiązaniem dla miejsc, gdzie przyłączenie do sieci publicznej jest niemożliwe lub łączy się z bardzo dużymi kosztami. Aby ustalić wielkość takiej instalacji trzeba określić następujące czynniki:
    • jakimi napięciami zasilane są nasze urządzenia,
    • ile i w jakim czasie zużywamy energii elektrycznej,
    • ile mają działać urządzenia w przypadku zbyt słabego nasłonecznienia,
    • jak długo może potrwać cykl pełnego naładowania akumulatorów.

Dysponując powyższymi informacjami możemy oszacować wielkość instalacji fotowoltaicznej i ilość potrzebnych elementów tj. akumulatory, moduły fotowoltaiczne, falowniki i urządzenia, pozwalające kontrolować stan naładowania akumulatorów, nie dopuszczając tym samym do ich rozładownia czy też przeładowania.


scrollTop
scrollBottom